Tillverkad natursten

Tillverkad natursten

Helt bränd med texten djupblästrad.