Röd Vånga granit med polerad framsida

Röd Vånga granit med polerad framsida

Kantslaget råtillsatt. Text försänkt och förgylld. Genomgående glasornament.