Röd Vånga granit med polerad framsida

Röd Vånga granit med polerad framsida

Kantslaget efterarbetat. Dekor i kupörlinje försänkt och förgyllt. Texten förgylld.