Mörkgrå GS granit med framsidan blästrad

Mörkgrå GS granit med framsidan blästrad

Upphöjd och finhuggen spegel, kanterna råtillsatta. Djupblästrad namnteckning.